Peste 2,5 goluri. Ce înseamn? aceast? pia???

Una dintre cele mai populare pie?e din lumea pariurilor sportive este câte goluri vor fi într-un meci de fotbal. În medie, într-un meci de fotbal exist?, de obicei, între 2 ?i 3 goluri, astfel încât pia?a pentru mai mult de 2,5 goluri sau mai pu?in de 2,5 goluri este una dintre cele mai utilizate atât pentru pariurile sportive conven?ionale, cât ?i pentru tranzac?ionarea sportiv?.