Strategie: Ambele echipe s? înscrie NU – profitabile

De?i mul?i prefer? s? creeze strategii bazate pe obiective, exist? o mul?ime de profitabilitate în acele jocuri de fotbal cu pu?ine goluri. În acest post v? vom ar?ta o strategie a ambelor echipe care nu marcheaz? goluri.