Πολιτική ακύρωσης συνδρομής

Πολιτική ακύρωσης συνδρομής

Η BetPractice.com προσφέρει το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών της (Betpractice Studio) δωρεάν, ώστε οι δυνητικοί πελάτες να έχουν επαρκή ευκαιρία να αξιολογήσουν την αξία αυτών των υπηρεσιών πριν προχωρήσουν στην αγορά συνδρομής.
Μόλις πραγματοποιηθεί μια αγορά, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί.
Δεν θα γίνονται επιστροφές χρημάτων, παρά μόνο κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.